• 0 532 240 19 62
  • bilgi@ukbem.com

ISO Belgelendirme

ISO Belgelendirme

ISO 9001 :2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslar arası kabul görmüş bir standarda uygun olduğunu gösterir.

Kalite Yönetim Sistemi!
Kalite yönetim sistemi kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarttır.

Bu standardın firma veya kuruma olan kazanımlarının konu başlıkları şöyledir.

Uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 belgesi ile piyasa koşullarında rekabet şansının artması,
Pazar Payının Genişlemesi,
Uluslararası ticari avantajlardan yararlanma,
Ürün-Hizmet sunumunda tutarlı bir yapı sergileme,
Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün-hizmet sunumu,
Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma,
Verimliliğin ve karlılığın artması,
Müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi,
Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak,
İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını sağlamak,
Genel performansın sürekli iyileşmesi,
Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetlerin azalması,
Firma içi iletişimin gelişmesi,
Çalışanların katılıma teşvik edilmesi
Firma içi eğitimler verilerek çalışanların bilinçlenmesinin sağlanması

 

 


ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ


ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslar arası kabul görmüş bir standarda uygun olduğunu gösterir.

Çevre Yönetim Sistemi!
İso14001 çevre sağlığı yönetim sistemi firmanın hizmet veya ürününün, hammaddeden başlayarak son ürün/hizmet olana kadar geçen sürecin her safhasında çevre faktörlerinin belirlenmesi ve gerekli kontrol ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye vereceğiniz zararın en aza indirilmesini sağlayan yönetim sistemidir.

Bu standartlarda,  ne üretildiği ya da ne hizmetin verildiği değil nasıl üretildiği, üretimde çevrenin korunmasını sağlayan standart serisidir. Kurduğunuz sistemdeki çevre performansının izlenmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yasal şartlara uygunluğu baz alınır.

ISO 14001 Sertifikasyonu Faydaları

Yasal şartlara uyumun artırılmasını sağlar,
Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar,
Maliyet ve verimliliğin kontrolünün artırılmasını sağlar,
Kurumunuzun çevreye olan etkisini azaltırsınız,
Müşterilerinizin ve yasal otoritelerin çevreye zarar vermeyen bir işletme olarak çalışmasında dolayı güvenini kazanırsınız,
Enerji, su, vb. kaynaklarda tasarrufu sağlarsınız,
Çevreye bıraktığınız atıkları azaltırsınız,

 

 

ISO 18001 OHSAS İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ


OHSAS 18001, işyerinde meydana gelebilecek olası iş kazası riskini en aza indirgemek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir standarttır.

OHSAS İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ!
OHSAS 18001, kuruluşun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlamaktadır.

 

 

 


ISO 16949 OTOMOTİV ÜRETİM UYGULAMALARI


ISO16949 mevcut kalite sistem mevzuatlarına yeni ve katı kurallar getirmez.

ISO 16949 OTOMOTİV ÜRETİM
Tüm otomotiv kalite sistem mevzuatlarının bir harmonizasyonudur ve müşteri isteği doğrultusunda, müşterinin mevzuatlarına göre uygulama yapılmasını gerektirir.

ISO 16949 standardı ile global otomotiv endüstrisinde yer alan kalite sistem gerekleri düzene konmuş ve çok çeşitli sertifikasyonlardan kaçınılması sağlanmıştır.

ISO 16949 Sertifikasyonu Faydaları

• Sürekli iyileştirmeyi
• Hataların önlenmesini
• Değişkenliğin azaltılmasını
• Tedarik zincirindeki kayıpların azaltılmasını sağlayacak sistemdir.
• Sürekli gelişmek, hataları azaltmak, verimi arttırmak maliyetleri düşürmektir.

 

 


ISO 13485 Medikal Cihazlar Yönetim Sistemi


Iso 13484 medikal cihazlar yönetim sistemi, standartta belirtilen şartları, ürünün teknik şartlarını tamamlayıcı niteliktedir. Tıbbı cihazlar son derece çeşitli olduğu için standardın kullanım alanı oldukça geniştir.

ISO 13485 MEDİKAL CİHAZLAR YÖNETİM SİSTEMİ
Tıbbı cihaz (medikal cihaz), üreten depolayan ya da servis hizmeti veren kamu ve/veya özel sektörde faaliyet gösteren firmalar bu standardı kullanabilir.

ISO 13485 standardı ile global otomotiv endüstrisinde yer alan kalite sistem gerekleri düzene konmuş ve çok çeşitli sertifikasyonlardan kaçınılması sağlanmıştır.

ISO 13485 Sertifikasyonu Faydaları

Sağlık Bakanlığı’nın yasal bir zorunluluk olarak istediği şart yerine getirilmiş olacaktır,
Ürünlerinize CE markası kazandırabilmek için sisteminizi kurmanıza yardımcı olacaktır,
Müşterilerinize karşı güven uyandırmanızı sağlayacaktır,
Ürününüzle ilgili güvenilirlik unsurlarını yerine getirerek, ürününüzden kaynaklanacak olumsuzlukların azalmasını sağlayacaktır,
Sisteminizin iyileştirilmesini ve müşteri şikayetlerinin azalmasını sağlayacaktır,

 

 


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi günümüzde firmaların en değerli varlıkları bilgilerinin korunmasını sağlayan bir standarttır.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
Özellikle bilgi hırsızlığının yaygınlaştığı bu dönemde ISO (International Organization for Standardization) en son standartlarından biri olan iso 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standardını yayınlamıştır. Bu standardın amacı kurumların bilgi altyapılarını(varlıklarını) belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler (riskler) analizi, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına karar vermelerini sağlamaktadır.

Son dönemlerde kamu kurumları ile özel sektör firmaları tedarikçilerinden bu belgenin alınmasını zorunlu kılmaya başlamışlardır.

ISO 27001 Sertifikasyonu Faydaları

• Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.
• Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metodlarını belirler ve uygulayarak bilgilerini korur.
• İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
• İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
• Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
• Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
• Çalışanların motivasyonunu arttırır.
• Yasal takipleri önler.
• Yüksek prestij sağlar.

 

 

 


ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi


ISO 10002 müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşları ilgilendirir.

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ
Müşteri beklentilerinin ötesine geçmek ister özel kuruluş, ister kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı sektörler olsun her tür ve boyuttan işletmenin genel bir gerekliliğidir. Yapılan araştırmalara göre memnun bir müşteri, memnuniyetini ortalama 5 kişi ile paylaşırken; memnun olmayan bir müşteri ise memnuniyetsizliğini ortalama 9 kişiye aktarmakta ve olumsuz bir tanıtım yapmaktadır.

Memnun olmayan müşterilerin yüzde 98´i ise memnuniyetsizliklerini hiçbir şekilde iletmemekle beraber sessizce alternatif tedarikçileri aramaktadır. Rekabet şartlarının bu derece yoğun olduğu günümüzde hiç birimiz bir müşterimizi dahi kaybetme lüksüne sahip değiliz.

ISO 10002 Sertifikasyonu Faydaları

• Şikâyetçiye açık ve sorumlu bir şekilde şikayetleri ele alma prosesine erişme imkanını sağlar.
• Kuruluşun, şikayetleri tutarlı, sistematik ve sorumlu bir şekilde şikayetçiyi ve kuruluşu tatmin edecek tarzda çözme kabiliyetini arttırır.
• Kuruluşun eğilimleri, tanımlama ve şikayetlerin sebeplerini ortadan kaldırma kabiliyetini arttırır ve kuruluşun çalışmalarını iyileştirir.
• Kuruluşa şikayetlerin giderilmesi ve personeli müşteri ile çalışmadaki yeteneklerini iyileştirme konusunda teşvik edilmesi için müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmede yardımcı olur.
• Şikayetleri ele alma proseslerini, şikayetlerin çözümünü ve yapılan proses iyileştirmelerini sürekli gözden geçirme ve analiz etme için temel sağlar.

 

 

 


ISO 28000 Tedarikçi Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi


ISO 28000 BELGELENDİRME BY UKBEM BELGELENDİRME
ISO 28000 Tedarikçi Zinciri Güvenliği

Bu standart, Uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar.

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardında geçen Güvenlik ifadesinin anlamını Tedarik Zincirine, bilerek veya yetkisiz olarak düzenlenmiş eylemlerle zarar verebilecek faaliyetlere karşı koyma olarak tanımlanır. Bu çerçevede; kuruluşun bazı alanlarda etkin bir risk değerlendirmesi yaparak, tedarik zincirinde meydana gelebilecek risklerini kontrol altına almalarını sağlar.

Kuruluşun, Tedarik Zinciri Güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile aynı şemsiye altına alarak, tedarik zinciri risklerinin etkin yönetilmesini hedefler,
Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın minimumda gerçekleşmesini sağlar,
Konu ile ilgili faaliyetleri üst yönetimin gündemine getirerek, sistemin yönetim tarafından desteklenmesini sağlar,
Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğini ispatlayarak iş ve işlemlerde kolaylık sağlar,
Avrupa pazarında faaliyet gösteren kuruluşlar için; AEO( Authorised Economic Operator) başvurularında birçok gereklilik standart ile aynı çizgide olduğundan, yasal otoritelerin kuruluşlara olan güvenini artırır,
Ürün/hizmet sağlanan kuruluşların güvenini sağlar,
Sigorta kuruluşlarının güvenini arttırır, sigorta maliyetlerini azaltır,
Sistemin belgelendirilmesi kuruluşun bütünsel imajına katkıda bulunur,
Etkin bir Güvenlik Yönetimi Sistemi uygulanması sağlayarak, uluslararası rekabet avantajı sağlar.

 

 

 


ISO 50001 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi


ENERJİ VERİMLİLİĞİ BELGESİ BY UKBEM BELGELENDİRME
ISO 50001 Enerji Verimliliği Belgesi

ISO 50001 Enerji verimliliği yönetim sistemi kuruluşların aksiyon planlarını oluşturmalarını sağlar, enerji tüketimini azaltmak için hedef belirlenmesini ve enerji performans göstergelerini oluşturmasını, enerji performansını geliştirmek için ise iyileştirme fırsatlarını belirlenmesini, önceliklendirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.

 

ISO 50001 enerji verimliliği yönetim sisteminin kazanımları

Maliyetleri azaltır.
Sera gazı emisyonlarını azaltarak yasal yükümlülüklere uyumunuzu kolaylaştırır.
Enerji temininde güveni oluşturur.
İş performansını geliştirir
Enerji hedef ve politikasını oluşturur.

 

 


ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmeti Yönetim Sistemi


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ BY UKBEM BELGELENDİRME
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Küresel olarak tanınır!ılığı olan yönetim sistemi ingiliz Standard BS 15000 modelinden ilham alınarak ve ofis yönetim sisteminin (0GC) Bilgi Teknolojileri Altyapısı kullanılarak (ITIL) ile düzenlenen proses yaklaşımı tanımlamasıyla oluşturulmuş bir standarttır.

ISO 20000 ister dış kaynaklı ister iç kaynaklı çalışan ve müşterilere fayda sağlayarak bilgi teknoloji servislerinin ve alt yapısının tutarlılığa kavuşturulması için hazırlanmıştır.

Bilgi İşlemi yönetimlerinin etkinliğinin sağlanması için Standard hizmet seviyesi yönetimi raporlaması, bilgi işlem hizmetlerinin bütçelenmesi ve hesapları, bilgi güvenliği, tedarikçi, olay, değişikliklerinin yönetimi gibi pek çok konuda anahtar süreçleri esas almıştır.

Iso 20000 bilgi teknolojileri hizmetinin kazanımları

IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesi,
Var olan hizmetler hakkında daha net bir bilgi
Çalışanların motive edilmesi yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmininin sağlanması
Müşteri beklentilerini doğru algılama ve doğru hizmet ve destek ile müşteri tatminin gerçekleşmesi
Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artışın sağlanması
BT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülerek karlılığın korunması
Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı,
İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi ve çözümün kolaylıkla sağlanması
Gereksiz işlerin elimine edilmesi
Kurulacak BT ekip memnuniyetinin arttırılması

 

 

 


ISO 20252 Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi
KAMUOYU ARAŞTIRMA SİSTEMİ BY UKBEM BELGELENDİRME
ISO 20252 Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi

ISO 20252 Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi Standardı, 30 ülke temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmuş, var olan ulusal standartları birleştiren ve yerini alan, ayrıca global pazar araştırmasında dünya çapında ortak bir kalite seviyesi oluşturan bir standarttır.

Bu standart; ülkeler arasında ortaya çıkan sosyal ve kültürel farklılıklar, kullanılan tanımlama ve terim farklılıklarından kaynaklanan uyumsuzlukların önlenmesi, yapılan pazar araştırmaları, kamuoyu, sosyal diğer araştırmaların daha doğru, daha şeffaf ve geçerli olması adına oluşturulmuştur.

Doğru, güvenilir, geçerli bilgiler sağlamak.
Riskleri azaltarak güven oluşumu sağlamak.
Verimliliği artırmak.
Müşteri ve şirket arasında güvenin oluşumunu sağlamak.
Ürün ve hizmet kalitesini artırmak.
Rekabet avantajını geliştirmek.
Ticari engelleri aşarak, uluslararası alanda iş fırsatları sağlamak.

 

 

 

 

ISO 20906 Havaalanı Çevresi Gürültü Azaltılması Standardı


HAVAALANI ÇEVRESİ GÜRÜLTÜ AZALTILMASI BY UKBEM BELGELENDİRME
ISO 20906 Havaalanı Çevresi Gürültü Azaltılması Standardı

ISO 20906 havaalanı çevresi gürültü azaltılması standardı, uçak sesinin güvenilir ölçümü için gerekli şartları ortaya koymaktadır. Standart, birden çok uçak ve başka gürültü kaynaklarının bulunduğu karmaşık bir gürültü ortamında, ses - olay tanıması için bir eşik sisteminin tanımını yapmaktadır.

ISO 20906:2009 şunları içermektedir:

Havaalanları çevresinde daimi olarak monte edilmiş bir gürültü izleme sisteminin tipik uygulaması.
Uçakların çalışma gürültülerinin tanımlanabilmesi için tespit edilmesi gerekli miktarlara ilişkin şartların sağlanması.
Seçilmiş bölgelerde uçak sesinden kaynaklanan gürültü basınç düzeylerinin devamlı suretle izlenebilmesi için gerekli cihazların çalışma spesifikasyonları ve bu cihazların gözetimsiz çalışacak şekilde montaj şartları
Bir havaalanında uçakların çalışma gürültülerinin izlenmesi şartları
Rapor edilmesi gereken veriler bu raporların bildirim sıklıklarına ilişkin şartların belirlenmesi

Copyright © 2015 Ukbem Belgelendirme Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı Çık